Riksvåpen

Fylkesmannen i
Oslo og Akershus

Riksvåpen

Fylkesmannen i
Østfold

SMS-varsel om rovdyrhendelser og opplysninger
vedr. rovviltforvaltningen i Østfold, Oslo og Akershus.


Navn* Adresse* Postnr* Mobilnr* Epost (valgfri)


Jeg ønsker SMS-varsling for følgende områder:
SMS - varsling vil være operativt under beiteperioden.
Rovviltobservasjoner skal varsles Statens Naturoppsyn v/ Jan Huseklepp Wilberg, Tlf: 62 97 11 88, mob. 916 74 730, se informasjonsfolder her

Telefonberedskap vedr. rovdyrhendelser i Oslo og Akershus: 971 35 265.

For ytterligere informasjon, se Rovvilnemnda i region 4. sine hjemmesider, her

Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 Moss
Tlf: 69 24 70 00
postmottak@fmos.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.
0032 OSLO
Tlf: 22 00 35 00
postmottak@fmoa.no