Riksvåpen

Fylkesmannen i
Oslo og Akershus

Riksvåpen

Fylkesmannen i
Østfold

SMS-varsel om rovdyrhendelser og opplysninger vedr. rovviltforvaltningen
i Østfold, Oslo og Akershus.
SMS-varsel lisensfelling av ulv i revirene Mangen og Hobøl 2019


Navn* Adresse* Postnr* Mobilnr* Epost (valgfri)


Jeg ønsker SMS-varsling for følgende områder:
SMS - varsling for lisensfelling av ulv vil være operativt under lisensfellingsperioden.

Informasjonstelefon lisensfelling av ulv: 21 00 75 59.
Varslingstelefon vedr. rovdyrhendelser og lisensfelling av ulv i Østfold, Oslo og Akershus: 971 35 265.

For ytterligere informasjon, se Fylkesmannens hjemmesider, her

Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 Moss
Tlf: 69 24 70 00
postmottak@fmos.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.
0032 OSLO
Tlf: 22 00 35 00
postmottak@fmoa.no